Plan lekcji
Oddziały
3a 3b 3c 3d 1A 1B 2A 2B 3A 4A 4B 5A 5B 5C 6A 6B 7A 7B 7C 8A 8B 8C
Nauczyciele
J.BANAŚ (JB) E.BARAN-ORGANISTA (BE) T.BARAŃSKI (TB)
Z.BARAŃSKI (BZ) Z.BŁASZKIEWICZ (ZB) E.BOHATER (EB)
A.CHAREWICZ (AC) R.CHMIELOWSKI (RC) M.DZIEDZIC (MD)
I.DZIĘCIOŁ (ID) K.DZIWISZ (KD) Ł.GAŁAN (ŁG)
M.GĘBARSKA (MG) B.GIBASIEWICZ (BG) U.HOŁOBOWICZ (UH)
K.JANCZAK (JA) J.JEDNORÓG-PRZEŹDZIECKA (JJ) B.KASZUBIŃSKA (BK)
A.KŁOSIŃSKA-KUCHARZEWSKA (AK) J.KOZYRSKI (JK) A.KROWIAK (KA)
K.KRZYSZTOFIK (KK) K.KUBIAK (KU) P.LEBIODA (PL)
M.LIGĘZKA (ML) J.MANIAK (JM) M.MARCINKOWSKI (MM)
K.OTWINOWSKI (KO) K.OZIEWICZ (OK) R.PYSIEWICZ-JĘDRUSIK (RJ)
D.RACZKOWSKI (DR) E.REINHARD (ER) G.SAS SIELECKA (GS)
B.SIKORA (BS) E.SOBKOWICZ (SO) M.SOBUSIAK (SM)
A.SROMEK (SA) D.SZEMIEL (DS) E.SZYMAŃSKA (ES)
A.WALASEK (AW) J.WALĘCKI (JW) M.ZWOLIŃSKA (MZ)
Sale
3 5 8
11 12 13
14 21 22
23 24 25
26 30 31
33 34 35
36 37 sg1
msg1 sił Swo
XII LO XII Gwa GwJ
sg2 msg2 38
39 40 41
43 44 47
48 49 50
51 52 53
54 WF B