Plan lekcji
Oddziały
1P 1OP 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B
Nauczyciele
J.BANAŚ (JB) E.BARAN-ORGANISTA (BE) T.BARAŃSKI (TB)
Z.BARAŃSKI (BZ) Z.BŁASZKIEWICZ (ZB) E.BOHATER (EB)
R.CHMIELOWSKI (RC) B.CYBRUCH (BC) I.DZIĘCIOŁ (ID)
M.GĘBARSKA (MG) B.GIBASIEWICZ (BG) U.HOŁOBOWICZ (UH)
K.JANCZAK (JA) B.KASZUBIŃSKA (BK) A.KŁOSIŃSKA - KUCHARZEWSKA (AK)
A.KOWAL (KO) J.KOZYRSKI (JK) A.KROWIAK (KA)
K.KUBIAK (KU) M.LIGĘZKA (ML) J.MANIAK (JM)
M.MARCINKOWSKI (MM) K.OZIEWICZ (OK) O.SEWERYN (OS)
B.SIKORA (BS) E.SOBKOWICZ (SO) M.SOBUSIAK (SM)
A.SROMEK (SA) M.STASIAK (ST) M.STĘPNIAK (MS)
D.SZEMIEL (DS) A.ŚWITAJ (AŚ) A.WALASEK (AW)
J.WALĘCKI (JW) G.ZALEWSKA (GZ)
Sale
3 5 8
11 12 13
14 21 22
23 24 25
26 30 31
33 34 35
37 sg1 msg1
sił Swo sg2
msg2 MCS WF B
38 39 40
41 43 47
48 49 50
51 52 53
54 55