Plan lekcji
Oddziały
2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 1PA 1PB 2PA 3PA 3PB 4PA 4PB 4PC 5PA 5PB 6PA 6PB 7PA 7A 7PB 7B 7PC 7C
Nauczyciele
J.BANAŚ (JB) E.BARAN-ORGANISTA (BE) T.BARAŃSKI (TB)
Z.BARAŃSKI (BZ) Z.BŁASZKIEWICZ (ZB) E.BOHATER (EB)
A.CHAREWICZ (AC) R.CHMIELOWSKI (RC) M.DZIEDZIC (MD)
I.DZIĘCIOŁ (ID) K.DZIWISZ (KD) Ł.GAŁAN (ŁG)
M.GĘBARSKA (MG) B.GIBASIEWICZ (BG) U.HOŁOBOWICZ (UH)
K.JANCZAK (JA) J.JEDNORÓG-PRZEŹDZIECKA (JJ) B.KASZUBIŃSKA (BK)
A.KŁOSIŃSKA (AK) D.KOTULA (DK) J.KOZYRSKI (JK)
A.KROWIAK (KA) K.KRZYSZTOFIK (KK) K.KUBIAK (KU)
P.LEBIODA (PL) M.LIGĘZKA (ML) J.MANIAK (JM)
M.MARCINKOWSKI (MM) K.OTWINOWSKI (KO) K.OZIEWICZ (OK)
R.PYSIEWICZ -JĘDRUSIK (RJ) D.RACZKOWSKI (DR) E.REINHARD (ER)
G.SAS SIELECKA (GS) B.SIKORA (BS) M.SOBUSIAK (SM)
A.SROMEK (SA) D.SZEMIEL (DS) S.SZEWCZYK (SS)
E.SZYMAŃSKA (ES) A.WALASEK (AW) J.WALĘCKI (JW)
M.ZWOLIŃSKA (MZ)
Sale
3 5 8
11 12 13
14 21 22
23 24 25
26 30 31
33 34 35
36 37 sg1
msg1 sił Swo
XII LO XII Gwa GwS
GwJ IX LO IX LO/2
sg2 msg2 38
39 40 41
43 44 47
48 49 50
51 52 53
54 WF B WF B2